ביו-סטימולנטים, פתרונות דישון והזנה אקולוגיים

עד לא מכבר המטרה העיקרית שעמדה לנגד עיניהם של חקלאים הייתה הגדלת התשואות המגיעות מהיבולים. חקלאים בכל העולם עסקו בשאלת צבעה, גודלה וטעמה של התוצרת החקלאית ועשו כל שביכולתם על מנת למקסם אותה בפרמטרים האלו. בעשורים האחרונים מתרחשת תופעה שמטרידה חקלאים ואקולוגים רבים ועיקרה – אובדן פוריות הקרקעות בשטחים שנוצלו לצרכי חקלאות במשך עשורים רבים. תופעה זו מדאיגה רבים אך כבר היום יש גם פתרונות.

פגיעה בהתחדשות קרקעות

גידול סוג אחד של יבולים, יישום מוגבר של דשנים כימיים, זיהום הקרקע, אי התחשבות במגוון הביולוגי הטבעי, זיהום מקורות מים ועליית שיעור של המים המלוחים, שינויים אקלימיים עולמיים, רוחות וסחף – אלו הם רק חלק מהגורמים שאחראים על אובדן פוריות הקרקעות והם מציבים אתגרים אמיתיים לחקלאים בני זממנו. על פי ארגון המזון העולמי שליש מהקרקעות שהיו עד כה זמינות לחקלאות אבדו, ועל פי התחזיות של הארגון אם לא נפעל כבר היום, אנחנו צפויים לאבד קרקעות פוריות לחלוטין עד לשנת 2075. פגיעה בהתחדשות קרקעות הפכה, אפוא, למושא דיון חשוב שהוליד פרקטיקות חקלאיות חדשות.

התחדשות טבעית בעולם אידיאלי

בעולם אידיאלי היינו מצפים להתחדשות טבעית ומחזורית של קרקעות. מחזוריות טבעית זו מייצרת מערכת אקולוגית מתפקדת ומאוזנת המזינה את עצמה. במערכת אקולוגית טבעית, שיד אדם לא נגעה בה, קרקע פורייה נוצרת תודות לחומרים אורגניים שנושרים ומרקיבים לרבות עלים, צמחים, שאריות מזון ופסולת טבעית וכן בעזרת הפרשות של בעלי חיים שונים. החומרים האורגניים האלו מתפרקים על ידי אורגניזמים החיים בקרקע, מעשירים את הקרקע במינרלים ומייצרים מזון לצמחים ולאורגניזמים. תודות לתהליכים אלו מקבלים צמחים את יסודות ההזנה החיוניים להם, לרבות: זרחן, חנקן, אשלגן, ברזל, מנגן, בורון, אבץ, סידן, מגנזיום ועוד.

ביו-סטימולנטים ופתרונות דישון והזנה אקולוגיים

פגיעת הדשנים הכימיים בפוריותן של קרקעות

יש תהליכים טבעיים שפוגעים בפוריות הקרקע שאין לנו שליטה עליהם. אך יש תהליכים ופעולות אנושיים שמביאים לשחיקה והידלדלות הקרקעות, ויישום יתר של דשנים כימיים הוא פעולה אנושית הנחשבת למזיקה לקרקע. החדשות הטובות הן שניתן לווסת ולשלוט ביישום דשנים כימיים.

הדשנים הכימיים מספקים לצמחים את יסודות ההזנה שמנינו כאן – זרחן, חנקן, אשלגן, ברזל, מנגן, בורון, אבץ, סידן ומגנזיום – רק שהם מכילים רכיבים כימיים, הם עוברים תהליכי עיבוד סינטטיים ועד כמה שדשנים כימיים אלו יעילים להגדלת התוצרת, הם מפרים את האיזון האקולוגי ומדלדלים את איכות הקרקעות החקלאיות.

דשנים כימיים פוגעים, אפוא, בהתחדשות הטבעית של הקרקעות והמטרה של חקלאים בכל העולם היא למצוא פתרונות דישון והזנה טבעיים שיכולים להפחית את השימוש בדשנים כימיים בד בבד עם שמירת האיזון האקולוגי בשדות החקלאיים.

חומרי הזנה ותוספים לדשן כימי – כי הצבע, הטעם והגודל כן קובעים.

מרבית החקלאים לא מוותרים כליל על יישום דשנים כימיים, והפתרונות האקולוגיים הטובים ביותר שעומדים לרשותנו הם חומרי הזנה ותוספים לדשנים כימיים דוגמת ביו-סטימולנטים. ביו-סטימולנטים לא רק משפרים את פוריות הקרקע ושומרים על האיזון האקולוגי כי אם גם תורמים להעשרת הצבע, הגודל ואיכות הטעם של הפירות.

ביו-סטימולנטים: להשיג יותר בפחות

ביו-סטימולנטים מאפשרים שליטה במליחות הקרקע הנגרמת בדרך כלל עקב עודף דישון, הם מצמצמים את השימוש הכולל בדשנים כימיים, הם מחזקים את הצמחים במצבי עקה, מרחיקים נמטודות ופטריות קרקע מזיקות ומאיצים את התפתחות מערכת השורשים. ביו-סטימולנטים המופקים ממקורות טבעיים טהורים כגון: אצות וצמחים ניתן ליישם בכמויות מינימליות על שטחים גדולים מאוד.

כך למשל, די ב-100 מ"ל ביו-סטימולנטים כדי להזין שטח חקלאי בן 1,000 מ"ר במחזור גידול מלא ושלם. מאיצי הגדילה הטבעיים האלו הם מעין "צמחים שמזינים צמחים", והם הפכו לחלק אינטגרלי ממשטר ההזנה של חקלאים שמסתכלים קדימה אל העתיד וחותרים לשפר את פוריות הקרקע, להנות מיבולים גדולים ואיכותיים יותר ובקרב חקלאים ששואפים לשמור על המרקם האקולוגי העדין הגלובלי.