עד לא מכבר המטרה העיקרית שעמדה לנגד עיניהם של חקלאים הייתה הגדלת התשואות המגיעות מהיבולים. חקלאים בכל העולם עסקו בשאלת צבעה, גודלה וטעמה של התוצרת החקלאית ועשו כל שביכולתם על מנת למקסם אותה בפרמטרים האלו. בעשורים האחרונים מתרחשת תופעה שמטרידה כניסה למאמר המלא