מעקות משמשים כאלמנטים בטיחותיים במבנים וגם במקומות פתוחים בהם יש הפרשי גבהים צמודים ניכרים בין שני מפלסים. מבנה חדש שאין בו מעקות תקניים לא יקבל טופס 4 המתיר אכלוס. הדברים האלו נבדקים בעת שהמסמך הזה ניתן ליזם או לקבלן. מעקה כניסה למאמר המלא