ביובית ברעננה מספקת שירותיה ללקוחות רבים ביניהם אנשים פרטיים, מפעליים, מוסדות ציבור עסקים ורבים אחרים. שירותי ביובית הינם ייחודיים וניתנים, בעיקר, במקרים בהם פתרונות אחרים אינם מצליחים. בין החשובים והדחופים ביניהם ניתן למנות איתור סתימות במערכת הביוב ושחרורן, וכן, שאיבת כניסה למאמר המלא