מערכת הביוב בחצר מותקנת כולה בתוך האדמה ואין מצב לראות את כולה מבחוץ. לכן, כאשר יש סתימות ותקלות אחות, וכאשר רוצים לקבל תמונת מצב שלה, אזי חייבים להשתמש במצלמת סיב אופטי. היא מוחדרת פנימה, מצלמת את הקו ושולחת את התמונות כניסה למאמר המלא